LOGITECH Circle Safe (“KAMPANJE”)

LOGITECH Circle Safe (“KAMPANJE”)
OFFISIELLE REGLER
INGEN KJØP NØDVENDIG. TILBUDET ER UGYLDIG DER DET FORBYS ELLER BEGRENSES AV LOVEN.
1. KVALIFIKASJON. Kampanjen er åpen for personer over 18 år (fra påmeldingsdatoen) som er lovlige innbyggere i USA og ethvert annet land i EU der deltakelse er tillatt under lokale lover og forskrifter. For å unngå tvil bør deltakere utenfor USA sjekke lokale krav angående hans eller hennes kvalifikasjoner før deltakelse i denne kampanjen. Direktørene og medarbeiderne i Logitech og dets morselskap, og deres datterselskap og tilknyttede selskap («Logitech») og alle reklame-, kampanje- og dommerbyråer, personer engasjert i utviklingen, produksjonen eller distribusjonen av materialer til denne kampanjen (kollektivt «kampanjepartene») og nære familiemedlemmer eller personer som bor i samme husholdning (enten de er i slekt eller ei) kvalifiserer ikke for å delta i denne kampanjen. Hvis en premie vinnes av en mindreårig, vil den bli utdelt på den mindreåriges vegne til den mindreåriges forelder eller foresatte som må signere alle påkrevde bekreftelser og ettergivelser.
2. KAMPANJEPERIODE. Kampanjen starter 6. desember 2016 9:00 EST og avsluttes 2. januar 2017 23:59 EST («Kampanjeperiode»). Deltakelser vil bli akseptert gjennom hele kampanjeperioden.
3. SLIK DELTAR DU. Del en ferievideo lastet ned fra Circle på Instagram. Alle deltakelser må inneholde #CircleIt og @Logitech for å kvalifisere. Brukere kan også sende videoen som er lastet ned fra Circle til innercircle@logitech.com. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du opprette en Instagram-konto (www.instagram.com) (tilleggsvilkår og betingelser gjelder). Denne kampanjen er ikke sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med Instagram. Du forstår at du oppgir informasjonen din til Logotech og ikke til Instagram.
4. VALG AV VINNERE OG VARSLING. Logitech vil tilfeldig trekke en (1) vinner fra de kvalifiserte motatte deltakelsene, men ikke senere enn 30. januar 2017 20:00 EST. Oddsen for å vinne trekningen avhenger av antall kvalifiserte påmeldinger mottatt.
Varsel: Potensielle vinnere vil bli varslet av Logitech eller dets utpekte byrå via e-postadressen oppgitt i påmeldingsskjemaet og må respondere i løpet av 24 timer fra datoen og klokkeslettet meldingen ble sendt fra Logitech eller dets utpekte byrå. Hvis svaret ditt ikke er mottatt innen den forespurte tiden, vil premien anses å ikke kunne leveres og vil resultere i tap. Logitech vil tilfeldig velge en alternativ vinner. Potensielle vinnere som bor i Canada må kun svare riktig på en tidsbegrenset matematisk spørsmål som skal administreres under e-postkommunikasjon med Logitech. Vinnere kan bli bedt om å signere og returnere en beediget skriftlig erklæring, ansvarsfraskrivelse og publisitetsmelding. Premie vil bli delt ut innen førtifem dager etter at vinneren har blitt bekreftet.
5. PRIS- OG PRISBEGRENSNINGER. Vinnere vil kvalifisere for å motta en av premiene ført opp nedenfor:
Ett Circle Safe Premium-abonnement – $99,99/år for ett kamera
Total SRV alle priser: USD 99,99
Prisbegrensninger: Premier kan ikke overføres eller refunderes, må godtas som tildelt og kan ikke videreselges for fortjeneste. Ingen pengeekvivalenter eller alternative produkter eller premier vil bli gjort tilgjengelig; gitt at Logitech forbeholder seg retten til, uten forvarsel på ethvert tidspunkt, å erstatte med et lignende produkt eller den nyeste utgaven av et produkt av samme kategori. Føderale, statlige og lokale avgifter er vinnernes ansvar. Hvis loven krever det, vil sponsoren utstede 1099_MISC til hver vinner for premieverdien.
6. BINDENDE EFFEKT. Ved å sende inn din påmelding samtykker du til å være bundet av disse offisielle reglene og manglende samsvar av disse offisielle reglene kan resultere i diskvalifikasjon. Alle føderale, statlige og lokale lover gjelder.
7. GENERELLE BETINGELSER FOR DELTAKELSER Logitechs beslutninger endelig for alle saker relatert til denne kampanjen. Logitechs og dets kampanjeparter er ikke ansvarlig for ufullstendige, tapte, forsinkede eller rotete programmer eller e-poster, uriktig eller unøyaktig oppfanging av påmeldingsinformasjon, inkludert men ikke begrenset til tekniske funksjonsfeil, menneskelig eller teknisk feil, utelatelse, avbrytelse, sletting, mangel eller svikt av enhver telefon- eller datalinje eller nettverk, datautstyr, eller enhver kombinasjon derav.
Alle programmer sendt inn blir Logitechs eiendom. Logitech forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å avslutte denne kampanjen, helt eller delvis, eller endre denne kampanjen på enhver måte, og av enhver grunn, inkludert uten begrensning, hvis Logitech bestemmer etter eget skjønn, at svindel, teknisk svikt eller enhver annen faktor utenfor Logitechs rimelige kontroll svekker kampanjens integritet. Logitech forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere enhver person man finner har tuklet med søknads- eller stemmeprosessen eller har handlet i strid med disse offisielle reglene. Ethvert forsøk fra enhver person for med vilje å underminere den legitime driften av kampanjen er et brudd på strafferett og sivilrett, og skulle et slikt forsøk bli foretatt, forbeholder Logitech seg retten til å søke erstatning fra enhver slik person i størst mulig grad tillatt av loven. Logitechs manglende håndheve av ethvert vilkår av disse offisielle reglene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av den bestemmelsen.
Ved å delta i denne kampanjen fritar og samtykker deltaker til å holde Logitech og dets kampanjeparter fri for ethvert ansvar med hensyn til aksept, innehav eller bruk (misbruk) eller manglende bruk av anliggender som oppstår av eller relatert til denne kampanjen eller enhver premie.
8. PUBLISITETSMELDING. Unntatt der loven forbyr det, skal aksept av en premie utgjøre vinnerens avtale med Logitech om å bruke deres navn, adresse, stemme, likhet og prisinformasjon til kampanjeformål uten ytterligere betaling eller kompensasjon, med mindre det er forbudt av loven.
9. PERSONVERN; DATAINNSAMLING. Informasjon oppgitt av deg til denne kampanjen er underlagt sponsorens personvernerklæring, som man finner på www.logitech.privacy.com.
10. SPONSOR. Kampanjen er sponset av Logitech med nord-amerikansk hovedkvarter på 7700 Gateway Boulevard, Newark, CA 94560, USA.
11. LISTE OVER VINNERE. Vinnere kan annonseres i Logitechs sosiale mediekanaler, men du kan også motta en liste over vinnerne ved å sende en selv-adressert, frankert konvolutt til Logitech, Global Communications hos sponsorens adresse ikke senere enn 60 dager fra kampanjeperiodens sluttdato. Innbyggere i Vermont kan utelate returporto.
12. TVISTER. Deltaker godtar at: (a) alle tvister, krav og saksgrunnlag som oppstår fra eller tilknyttet denne kampanjen, annet enn administrasjonen av kampanjen, skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål, og eksklusivt av en domstol med kompetent jurisdiksjon som befinner seg i Alameda County i California i USA; (b) alle krav, dommer og kjennelser skal være begrenset til faktiske pådratte lommekostnader, inkludert kostnader forbundet med å delta i denne kampanjen, men på ingen måte advokathonorar; og (c) ikke under noen omstendighet vil registrerte være tillatt å innhente belønning for, og registrerende frasier seg herved alle rettigheter til å, kreve strafferstatning, tilfeldig skadeerstatning og følgeskadeserstatning og andre erstatninger, annet enn for faktiske egne utgifter, og alle rettigheter til å få erstatning multiplisert eller på annen måte økt. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER INGEN FORM FOR FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSING AV ANSVAR VED UHELL OG FØLGESKADER, SÅ DET ER MULIG AT BEGRENSNINGENE ELLER UNNTAKET SOM ER NEVNT OVENFOR, IKKE GJELDER DEG. Alle problemer og spørsmål med hensyn til konstruksjonen, validiteten, tolkningen og tvangskraften til disse offisielle reglene, eller rettighetene og forpliktelsene til deltakeren og Logitech i forbindelse med kampanjen skal styres av, og forstås i samsvar med, loven i delstaten California, uten å gi virkning til noen valg av lov eller konflikt av lovregler.

Related Posts

No related posts found.