LOGITECH Circle Safe (“KAMPANJ”)

LOGITECH Circle Safe (“KAMPANJ”)
OFFICIELLA REGLER
INGET KÖPTVÅNG. GÄLLER INTE DÄR KAMPANJEN ÄR FÖRBJUDEN ELLER HINDRAD AV LAGEN.
1. BEHÖRIGHET. Kampanjen är öppet för personer 18 år eller äldre (vid deltagandet) som är lagligt bosatta i USA eller land i EU där deltagande skulle vara tillåtet enligt lokala lagar och förordningar. För att undvika tvivel, bör deltagare utanför USA kontrollera med lokala krav angående behörighet före deltagande i kampanjen. De tjänstemän, direktörer och anställda av Logitech och dess moderbolag och deras dotterbolag och intressebolag (“Logitech”) och all reklampersonal, marknadsföringspersonal och dömande organ, personer som sysslar med utveckling, produktion eller distribution av material för denna kampanj (kollektivt ”kampanjparterna”) och närmaste familjemedlemmar eller personer som bor i samma hushåll (oavsett om närstående eller ej) är inte berättigade att delta i kampanjen. Om priset vinns av en minderårig ges priset till den minderårigas föräldrar eller målsman, som måste underteckna alla nödvändiga bekräftelser och överlåtelsedokument.
2. KAMPANJPERIOD. Kampanjen startar den 6 december 2016 kl. 9:00 AM EST och avslutas den 2 januari 2017 kl. 11:59 PM EST (“Kampanjperiod”). Bidrag tas emot under kampanjperioden.
3. DELTA SÅ HÄR. Dela en julvideo nedladdad från Circle på Instagram. Alla bidrag måste hashtaggas med #CircleIt och @Logitech. Bidrag kan också skickas via e-post till innercircle@logitech.com. Om du inte redan har det så behöver du ett konto på Instagram (www.instagram.com) (regler och villkor gäller). Denna kampanj är inte sponsrad, godkänd eller administreras av, eller i samband med Instagram. Du förstår att du delar din information med Logitech och inte med Instagram.
4. VAL AV VINNARE OCH MEDDELANDE OM VINST. Logitech drar slumpmässigt en (1) vinnare från de behöriga bidragen, ej senare än 30 januari 2017 kl. 8:00 PM EST. Oddsen för att vinna beror på antal behöriga, inskickade bidrag.
Meddelande: Vinnare kommer att meddelas av Logitech eller dess utsedda organ via den e-postadress som anges i tävlingsformuläret, och måste besvaras inom en 24-timmarsperiod från det datum och tid då meddelandet skickades från Logitech eller dess utsedda organ. Om svar inte har mottagits inom den tid som begärts kommer priset att anses som olevererbart och kommer att resultera i förlorad vinst. Logitech utser då slumpmässigt en annan vinnare. Potentiella vinnare bosatta i Kanada måste också svara rätt på en tidsbegränsad matematisk fråga som ska administreras under e-postkommunikation med Logitech. Vinnare kan behöva underteckna och returnera en utsaga med behörighet, ansvarsfriskrivning och publicitetsöverföring. Priset delas ut inom 45 dagar från det att vinnaren har bekräftats.
5. PRIS OCH BEGRÄNSNINGAR Vinnaren har rätt till ett av priserna nedan:
Prenumeration ett år på One Circle Safe Premium – 99,99 kr/år och kamera
Totalt värde på samtliga priser: 99,99 kr
Begränsningar: Priser kan inte överföras eller återbetalas, måste accepteras som tilldelade och får inte säljas vidare i vinstsyfte. Ingen kontantmotsvarighet, eller alternativ produkt eller pris kommer att göras tillgänglig; dock förbehåller sig Logitech rätten att, utan förvarning och när som helst, ersätta med en liknande produkt eller den senaste versionen av en produkt av samma kategori. Eventuella skatter betalas av vinnaren. Om det krävs enligt lag kommer sponsorn utfärda en 1099_MISC till varje vinnare motsvarande värdet av priset.
6. BINDANDE. Genom att skicka in ditt bidrag accepterar du att vara bunden av dessa officiella regler och underlåtenhet att följa dessa officiella regler kan leda till diskvalificering. Alla lagar gäller.
7. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DELTAGANDE Logitechs beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör denna kampanj. Logitech och dess kampanjparter ansvarar inte för ofullständiga, förlorade, sent inkomna, försenade eller förvrängda program eller e-postmeddelanden, felaktig eller felaktigt fångad bidragsinformation, inklusive men ej begränsat till tekniska fel, mänskliga eller tekniska misstag, utelämnande, avbrott, radering, defekt eller fel på någon överförings- eller nätverksutrustning, datorutrustning eller någon kombination därav.
Alla ansökningar som lämnats in tillfaller Logitech. Logitech förbehåller sig rätten att utan förvarning avsluta denna kampanj, helt eller delvis, eller modifiera denna kampanj på valfritt sätt, och av valfri anledning, inklusive, utan begränsning, om Logitech beslutar i eget gottfinnande, att bedrägeri, tekniska fel eller någon annan faktor utanför Logitechs rimliga kontroll skadar kampanjens integritet. Logitech förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera individer som påkoms med att manipulera med ansökan eller röstningsförfarandet eller agerar i strid med dessa officiella regler. Varje försök av någon person att avsiktligt underminera den legitima driften av kampanjen är en kränkning av straffrättslig och civilrättslig lag och i de fall ett sådant försök görs förbehåller sig Logitech rätten att begära skadestånd från en sådan person i den utsträckning som lagen tillåter. Logitechs underlåtenhet att verkställa något villkor i dessa officiella regler ska inte utgöra avskrivning från denna bestämmelse.
Genom att delta i denna kampanj, samtycker deltagande part till att hålla Logitech och dess kampanjparter skadeslösa från allt ansvar när det gäller godkännande, innehav eller användning (missbruk), eller underlåtenhet att använda eventuella alster som uppstår på grund av eller i samband med denna kampanj eller något pris.
8. PUBLICITETSFRISKRIVNING. Utom där förbjudet enligt lag, skall godkännande av ett pris utgöra vinnarens avtal med Logitech att använda deras namn, adress, röst, likhet och vinstinformationen i marknadsföringssyfte utan ytterligare betalning eller ersättning.
9. INTEGRITET; DATAINSAMLING Information tillhandahållen av dig för denna kampanj är föremål för sponsorns sekretesspolicy som finns på www.logitech.privacy.com.
10. SPONSOR. Kampanjen sponsras av Logitech med nordamerikanskt huvudkontor på 7700 Gateway Boulevard, Newark, CA 94560, USA.
11. LISTA ÖVER VINNARE. Vinnare kan meddelas på Logitechs sociala medier, men du kan också få en lista över vinnarna genom att skicka ett adresserat och frankerat kuvert till Logitech, Global Communications på sponsorns adress, senast 60 dagar från kampanjperiodens slutdatum. Boende i Vermont behöver inte bifoga returporto.
12. TVISTER. Deltagande godkänner att: (A) alla tvister, anspråk och orsaker till åtgärder till följd av eller i samband med denna kampanj, annat än administrationen av kampanjen, ska lösas individuellt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och uteslutande av en domstol som har jurisdiktion i Alameda County, Kalifornien, USA; (B) alla fordringar, domar och vinster ska begränsas till de faktiska kostnaderna, inklusive kostnader i samband med att delta i denna kampanj men under inga omständigheter advokatkostnader; och (c) under inga omständigheter kommer registrerade tillåtas att få vinster för, och de registrerade avstår härmed alla rättigheter till, tillfälliga, följdskador och andra skador, andra än för faktiska utlägg, och någon och alla rättigheter att få skadestånd multiplicerat eller på annat sätt ökat. I VISSA JURISDIKTIONER ÄR DET INTE TILLÅTET ATT GÖRA UNDANTAG FÖR OFÖRUTSEDDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR OCH DET KAN DÄRFÖR HÄNDA ATT OVANSTÅENDE INTE GÄLLER DIG. Alla invändningar och frågor som rör konstruktion, giltighet, tolkning och verkställigheten av dessa officiella regler, eller deltagares och Logitechs rättigheter och skyldigheter i samband med kampanjen, skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten Kalifornien, USA, utan hänsyn till något val av lag eller konflikt angående lagvalsregler.

Related Posts

No related posts found.