LOGITECH MORS DAG (“PROMOTION”)

1. FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE. For at deltage i konkurrencen skal du være 13 år eller ældre (fra dags dato) samt være lovligt bosat i Danmark. Konkurrencen tillader international deltagelse. Bestyrelsesmedlemmer, direktører og medarbejdere i Logitech, dets moderselskab og datterselskaber, samt associerede selskaber (”Logitech”) og alle reklame- og markedsføringsbureauer, personer, der beskæftiger sig med udvikling, produktion eller distribution af materialer til denne kampagne, samt familiemedlemmer eller personer, der bor i samme husstand (hvad enten de er relaterede eller ej), er ikke berettiget til at deltage i denne konkurrence. Hvis en præmie vindes af en mindreårig, vil den blive tildelt den mindreåriges forældre eller værge, der skal underskrive alle nødvendige kvitteringer.

2. KONKURRENCEPERIODE. Konkurrencen begynder 30. april 2015 12:00 CET og slutter d. 10. maj

3. DELTAGELSE. På Facebook har Logitech designet en app, der indeholder fire (4) billeder, som repræsenterer forskellige typer af mødre. Du skal ganske enkelt stemme på det billede, der bedst beskriver din mor, så er du med i konkurrencen om at vinde de Logitech-produkter, der er vist på billedet. Hvis du deler app’en er der større sandsynlighed for at vinde. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du først oprette en Facebook-profil (www.facebook.dk). Denne konkurrence er ikke sponseret, støttet eller administreret af Facebook. Ved deltagelse i konkurrencen er du indforstået med, at du leverer dine oplysninger til Logitech og ikke til Facebook. Hver person må deltage én gang. Personer der deltager mere end en gang kan blive diskvalificeret.

4. VALG AF VINDERE OG BEMÆRKNINGER. Logitech vil tilfældigt trække fire (4) vindere, en vinder for hver type af mødre blandt de kvalificerede deltagere efter konkurrenceperioden er endt, men ikke senere end 10. maj 2015 kl. 14.00 CET. Chancerne for at vinde afhænger af antal deltagere. Bemærkninger: Potentielle vindere vil blive underrettet af Logitech eller Logitechs bureau via e-mail og skal reagere inden for en 24-timers periode fra den dato og det tidspunkt, hvor meddelelsen var sendt fra Logitech eller dets bureau. Hvis dit svar ikke er modtaget inden det ønskede tidspunkt, vil præmien blive betragtet som ikke-leveret og vil resultere i tab. Logitech vil tilfældigt vælge en alternativ vinder. Prisen vil blive tildelt vinderen senest 45 dage efter, at vinderen er verificeret.

5. PRÆMIER OG PRÆMIEOVERRÆKKELSE. Vindere vil være kvalificeret til at modtage en (1) af gavepakkerne nedenfor (den man har stemt på).

PAKKE 1 – Fashionista

● AnyAngle – 449 DKK

● Keys-to-Go – 599 DKK

● Keys-to-Go – 599 DKK

● X100 – 429 DKK

● Logitech Bluetooth Multi-device Keyboard K480 – 429 DKK

● Logitech M280 Wireless Mouse – 254 DKK

PAKKE 4 – Karrierekvinder

● Type + – 849 DKK

● MX Master – 849 DKK

Samlet værdi: 4.457 DKK

Forbehold: Præmierne kan ikke overføres eller refunderes, de skal accepteres som de tildeles og må ikke videresælges for profit. Der vil ikke blive stillet kontanter eller tilsvarende produkter som alternativ for præmien. Logitech forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, og når som helst, at udskifte et af produkterne med et lignende produkt eller seneste udgave af et produkt i samme kategori. Føderale, statslige og lokale skatter og afgifter er vindernes ansvar. Hvis det kræves ved lov, vil sponsor udstede et 1099_MISC til hver vinder for værdien af prisen.

6. BINDENDE EFFEKT. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse officielle regler og overtrædelse af disse kan medføre i diskvalifikation. Alle føderale, statslige og lokale love er

7. GENERELLE BETINGELSER FOR DELTAGELSE. Logitechs afgørelser er endelige i alle spørgsmål relateret til denne konkurrence. Logitech og dets partner er ikke ansvarlige for ufuldstændige, tabte, forsinkede eller forvrængede applikationer eller e-mails, ukorrekt og upræcis indlevering af oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske eller menneskelig fejl, udeladelser, afbrydelser, defekt eller svigt af enhver telefon- eller computerlinje, netværk eller udstyr (eller en kombination heraf). Kun afsluttet deltagelse vil blive accepteret. Alle ansøgninger tilhører Logitech. Logitech forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at opsige denne kampagne, helt eller delvist, eller ændre kampagnen, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis Logitech afgør, efter eget skøn, at svigt, tekniske fejl eller andre faktorer udover Logitechs rimelige kontrol svækker integriteten af kampagnen. Logitech forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at diskvalificere enhver person, som manipulerer med deltagelse eller afstemningsproces eller handler i strid med disse officielle regler. Ethvert forsøg på bevidst at underminere den legitime drift af konkurrencen er en overtrædelse af straffe- og civilretten, og gøres et sådant forsøg forbeholder Logitech sig retten til at søge erstatning fra en sådan person i videst muligt omfang tilladt ved lov. Logitechs manglende håndhævelse af ethvert udtryk af disse officielle regler skal ikke udgøre et afkald på denne bestemmelse. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer deltageren at friholde Logitech og partnere fra alle forpligtelser med hensyn til accept, besiddelse eller brug (misbrug), der udspringer af, eller i forbindelse med, denne konkurrence eller præmie.

8. OFFENTLIGGØRELSE AF VINDER. Godkendelse af en præmie skal udgøre vinderens aftale med Logitech, der kan bruge dennes navn, adresse, stemme og præmieinformation i reklameøjemed uden yderligere betaling eller kompensation, medmindre det er forbudt ved lov.

9. PRIVATLIVETS FRED OG DATAINDSAMLING. Oplysninger, der er givet af dig til denne konkurrence, er underlagt privatlivspolitik på www.logitech.privacy.com.

10. SPONSOR. Konkurrencen er sponseret af Logitech med nordamerikansk HQ på adressen: 7600 Gateway Boulevard, Newark, CA 94560, USA.

11. LISTE AF VINDERE. Vinderne vil blive annonceret på Logitechs sociale medier, men du kan også få en liste over vinderne ved at sende en stemplet kuvert til Logitech, Carolyn Galvante, Public Relations Manager, senest 60 dage fra slutdatoen for konkurrenceperioden. Beboere i Vermont kan udelade

12. UENIGHED. Deltagere accepterer, at (a) enhver og alle stridigheder, krav og søgsmål, der udspringer af eller i forbindelse med denne kampagne, bortset fra administration af kampagnen, skal løses individuelt, uden at gribe til nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende af en domstol med juridisk kompetence, beliggende i Alameda County, Californien, USA; (b) alle krav, domme og præmier begrænses til de faktiske omkostninger, herunder omkostninger forbundet med at deltage i denne konkurrence, men under ingen omstændigheder advokatsalærer; og (c) under ingen omstændigheder vil registranten indhente priser for, og registranten frafalder hermed alle rettigheder til straffende, tilfældige og følgeskader samt andre skader, undtagen for de faktiske omkostningsudgifter, og enhver og alle rettigheder til at få erstatning ganget eller på anden måde øget. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER

IKKE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR TILFÆLDIG ELLER

EFTERFØLGENDE SKADER, HVORFOR OVERSTÅENDE MÅSKE IKKE GÆLDER DIG. Alle spørgsmål vedrørende konstruktion, gyldighed, fortolkning og håndhævelsen af disse officielle regler, eller de rettigheder og forpligtelser Logitech eller Ultimate Ears er underlagt i forbindelse med kampagnen, skal fortolkes i overensstemmelse med staten Californien, USA, uden hensyntagen til ethvert valg af lovgivning

Related Posts

No related posts found.